صاف و خوابیده کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • plaster
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاف و خوابیده کردن

پیشنهاد و بهبود معانی