صاف کردن با ماله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • trowel
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صاف کردن با ماله

پیشنهاد و بهبود معانی