صبحانه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sobhaane
  • breakfast
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صبحانه

پیشنهاد و بهبود معانی