صحنه آرایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • window dressing, scenery
  • décor, mise en scène
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صحنه آرایی

پیشنهاد و بهبود معانی