صحنه پردازی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • scenery
  • mise en scène
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صحنه پردازی

پیشنهاد و بهبود معانی