صخره آبگیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • shelf
  • key
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صخره آبگیر

پیشنهاد و بهبود معانی