صدق چیزی را اثبات کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • confirm
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدق چیزی را اثبات کردن

پیشنهاد و بهبود معانی