صدمین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • centennial, hundredth
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدمین

پیشنهاد و بهبود معانی