صرفی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    sarfi
  • grammarian
  • grammatical
  • دستور زبان inflectional
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صرفی

پیشنهاد و بهبود معانی