صفر مطلق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • absolute zero
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفر مطلق

پیشنهاد و بهبود معانی