صلح نامه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • peace pact, deed of conveyance
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صلح نامه

پیشنهاد و بهبود معانی