صلوات فرستادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to utter this formula
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صلوات فرستادن

پیشنهاد و بهبود معانی