صندوق احتیاج به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • provident fund
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صندوق احتیاج

پیشنهاد و بهبود معانی