صیقل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    seyghal
  • polish
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صیقل

لغات نزدیک صیقل

پیشنهاد و بهبود معانی