ضربه فنی کردن در مشت زنی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • عامیانه KO, kayo

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضربه فنی کردن در مشت زنی