غبارآلود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • dusty, hazy, powdery

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غبارآلود