غرغر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    gharghar
  • grumbling, murmuring, muttering
  • عامیانه static

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غرغر