مرهم رقیق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • داروسازی liniment
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرهم رقیق

پیشنهاد و بهبود معانی