مرکز توجه کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • مجازی spotlight
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرکز توجه کردن

پیشنهاد و بهبود معانی