مرکز ثقل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک center of gravity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرکز ثقل

پیشنهاد و بهبود معانی