معامله پیشنهادی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه proposition
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک معامله پیشنهادی

پیشنهاد و بهبود معانی