معماری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • شغل و عمل معمار
 • فونتیک فارسی

  me'maari
 • اسم
  architecture
  • - معماری سبک کلاسیک

  • - classical architecture
  • - مسجدشاه اصفهان یکی از شگفتی‌های معماری است.

  • - Isfahan's Shah mosque is one of the marvels of architecture.
 • وابسته به بناسازی
 • فونتیک فارسی

  me'maari
 • صفت
  architectural
  • - طراحی معماری ساختمان مدرن بود.

  • - The architectural design of the building was modern.
  • - جزئیات معماری کلیسای جامع ظریف و پیچیده بود.

  • - The architectural details of the cathedral were intricate.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک معماری

پیشنهاد و بهبود معانی