مقسوم علیه مشترک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • ریاضی common factor, common divisor
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقسوم علیه مشترک

پیشنهاد و بهبود معانی