ملتحمه چشم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کالبد شناسی
  • conjunctiva
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ملتحمه چشم

پیشنهاد و بهبود معانی