ملخص و مجمل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کتاب
  • compendium
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ملخص و مجمل

پیشنهاد و بهبود معانی