موضع کم دفاع به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • soft target
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک موضع کم دفاع

پیشنهاد و بهبود معانی