میل بافتنی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • میله‌ای فلزی که با آن لباس و انواع بافتنی می‌بافند
 • فونتیک فارسی

  mile baaftani
 • اسم
  knitting needle
  • - باید یک میل بافتنی جدید بخرم.

  • - I need to buy a new knitting needle.
  • - میل بافتنی از دستم سر خورد و به زمین افتاد.

  • - The knitting needle slipped out of my hand and fell on the floor.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی