پاسگاه فرماندهی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ارتش
  • command post
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاسگاه فرماندهی

پیشنهاد و بهبود معانی