پرتلالو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه glitzy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرتلالو

پیشنهاد و بهبود معانی