پرشگر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • انسان یا جانور یا چیز
  • jumper
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرشگر

پیشنهاد و بهبود معانی