پرو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:

پایتخت:‌ Lima

ملیت: Peruvian

مخفف: Peru

 • آزمایشی که خیاط برای مشتری برای اطمینان از اندازه بودن لباس انجام می‌دهد
 • فونتیک فارسی

  porov
 • اسم
  fitting
  • - کت پرو شده (کوتاه یا بلند شده)

  • - a fitted coat
  • - اتاق پرو کجاست؟

  • - Where is the fitting room?
 • نام کشوری در آمریکای جنوبی
 • فونتیک فارسی

  peroo
 • اسم خاص
  کشور Peru
  • - فقط سرخپوستان در پرو زندگی می‌کردند.

  • - Only Indians populated Peru.
  • - پرو کشوری بسیار سنتی است

  • - Peru is a very traditional country
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی