پرینیوم به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کالبد شناسی
  • perineum
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرینیوم

پیشنهاد و بهبود معانی