پس نمایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • retrospective
  • flashback
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پس نمایی

پیشنهاد و بهبود معانی