پناهنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پناهجو، متحصن
 • فونتیک فارسی

  panaahande
 • اسم
  refugee, asylum seeker, displaced person
  • - پناهنده شدن

  • - to seek asylum
  • - پناهنده‌ی سیاسی

  • - political asylum
  • - دولت برای پناهندگان پناهگاه و غذا فراهم کرد.

  • - The government provided shelter and food to the refugees.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پناهنده

پیشنهاد و بهبود معانی