پوتین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • کفش ساق بلند
 • فونتیک فارسی

  pootin
 • اسم
  boot
  • - ریگ در زیر پوتین سربازان خش‌خش می‌کرد.

  • - The gravel gritted under the soldiers' boots.
  • - دو جفت پوتین و یک لنگه کفش پیدا کردیم.

  • - We found two pairs of boots and an odd shoe.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوتین

پیشنهاد و بهبود معانی