پیروی نشده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • قول یا قرارداد
  • broken
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیروی نشده

پیشنهاد و بهبود معانی