پیش کابین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کشتی بادبان دار
  • forecastle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش کابین

پیشنهاد و بهبود معانی