پیوند زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to graft, to join
  • implant, transplant
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی