چربی زیر پوست ران و کپل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • cellulite
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چربی زیر پوست ران و کپل

پیشنهاد و بهبود معانی