چرتی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chorti
  • given to dozing
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرتی

پیشنهاد و بهبود معانی