چسبناک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • چسبان
 • فونتیک فارسی

  chasbnaak
 • صفت
  sticky, gluey, viscous, colloidal, viscid, adhesive, agglutinative, mucilaginous, limy, glutinous, tacky, sessile, gummy
  • - با دستان چسبناک به لباسم دست نزن!

  • - Don't touch my dress with your gluey hands!
  • - ماده‌ای چسبناک

  • - a sticky matter
  • - عسل انگشتان کودک را چسبناک کرد.

  • - The honey made the child's fingers sticky.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چسبناک

لغات نزدیک چسبناک

پیشنهاد و بهبود معانی