چفته گر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق ibeller, libeler
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چفته گر

پیشنهاد و بهبود معانی