چلاندن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    chelaandan
  • to squeeze, to press
  • آبگونه
  • express
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چلاندن

لغات نزدیک چلاندن

پیشنهاد و بهبود معانی