چهار زانو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • cross-legged
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار زانو

پیشنهاد و بهبود معانی