چهار رویه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • هندسه فضایی
  • tetrahedron
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چهار رویه

پیشنهاد و بهبود معانی