چهارپا به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    cha(aa)haarpaa
  • quadruped, animal
  • محلی
  • cattle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چهارپا

لغات نزدیک چهارپا

پیشنهاد و بهبود معانی