چک زدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • box, buffet, cuff, slap, smack
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چک زدن

پیشنهاد و بهبود معانی