ژرف اندیشی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • ژرف اندیشی
  • فونتیک فارسی

    zharfandishi kardan
  • to cerebrate, to cogitate, to meditate, to think deeply

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ژرف اندیشی کردن