ژرفاشیب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • (جغرافی) فلات، قاره، دشتاب
  • فونتیک فارسی

    zharfaashib
  • اسم
    continental shelf

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)