ژنراتور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • مولد، نیروزا، رایگر
  • فونتیک فارسی

    zheneraator
  • اسم
    generator

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ژنراتور